Would you like to load this website in English? Yes No

SIT AND MOVE™-privacy


Privacybeleid Sit And Move
Sit And Move B.V. zet zich in om u kwalitatieve diensten te bieden en in deze verklaring worden onze geldende verplichtingen ten opzichte van u beschreven over de manier waarop we met uw persoonlijke informatie omgaan. Ons beleid over de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt gebruikt is aan verandering onderhevig. Lees ons beleid de volgende keer dat u onze website bezoekt daarom opnieuw door.

Wat is 'persoonlijke informatie' en waarom verzamelen wij dit?
Persoonlijke informatie is informatie of een mening, waardoor een persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonlijke informatie die wij verzamelen zijn: namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en faxnummers.
Deze persoonlijke informatie wordt op meerdere manieren verkregen, bijvoorbeeld door enquêtes, correspondentie, per telefoon of fax, via e-mail, via onze website www.sitmove.com en via derden. Voor websitelinks of privacyverklaringen van geautoriseerde derde partijen bieden wij geen garantie.
Wij versturen alleen informatie en aanbiedingen voor marketingdoeleinden aan bezoekers die ons hebben gevraagd en ons goedkeuring hebben gegeven om dit te doen.
Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in eerste instantie om u onze diensten te bieden, informatie aan onze klanten te verstrekken en voor marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor secundaire doeleinden die nauw gerelateerd zijn aan het primaire doel, in omstandigheden waarin u dergelijk gebruik of openbaarmaking redelijkerwijs kunt verwachten. U kunt uzelf op elk moment uit onze mailing-/marketinglijsten uitschrijven door schriftelijk contact met ons op te nemen of door u via onze site uit te schrijven.
Informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen Sit And Move (en haar dochterondernemingen). Sit And Move zal uw persoonlijke informatie niet doorsturen aan een derde partij.

Met wie kan ik contact opnemen?
Indien u persoonlijke informatie heeft verstrekt en u wenst dat wij deze informatie niet langer bewaren, kunt u ons mailen via info@sitmove.com.
Automatisch verzamelde informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is.
In bepaalde gevallen kunnen wij informatie over u bewaren van algemene aard en die niet naar u herleidbaar is. Dit kan onder meer gaan over het type webbrowser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Gevoelige informatie
Gevoelige informatie wordt in de privacywet gedefinieerd als informatie of een mening over zaken zoals de raciale of etnische afkomst van een persoon, politieke opvattingen, lidmaatschap van een politieke organisatie, godsdienstige of levensbeschouwende overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of andere beroepsorganisatie, strafblad of gezondheidsgegevens.
Gevoelige informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt in de volgende gevallen:

  • Voor het primaire doel waarvoor het is verkregen
  • Voor een secundair doel dat direct verband houdt met het primaire doel
  • Met uw toestemming; of wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

Derden
Wanneer het redelijk en praktisch uitvoerbaar is, zullen wij uw persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen als het afkomstig is van u. In enkele gevallen kunnen wij echter informatie van derden ontvangen. In een dergelijk geval zullen wij redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld van de informatie die door de derde partij aan ons is verstrekt.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie
Uw persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt in een aantal gevallen waaronder:
Derden aan wie u toestemming geeft voor gebruik of openbaarmaking; en
Wanneer dit vereist of toegestaan is door de wet.

Veiligheid van persoonlijke informatie
Uw persoonlijke informatie wordt zodanig bewaard dat het redelijkerwijs beschermd is tegen misbruik en verlies en tegen toegang door onbevoegden, wijziging of openbaarmaking.
Wanneer uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor het verkregen was, zullen wij redelijke maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te vernietigen of permanent niet-identificeerbaar te maken. De meeste persoonlijke informatie wordt echter opgeslagen in klantenbestanden, die minimaal 7 jaar door ons worden bewaard.

Toegang tot uw persoonlijke informatie
U heeft toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en u kunt deze informatie bijwerken en/of corrigeren, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen. Indien u toegang wenst te hebben tot uw persoonlijke informatie, neemt u dan schriftelijk contact met ons op.
Sit And Move zal geen kosten in rekening brengen voor uw aanvraag tot toegang, maar mogelijk zijn er administratieve kosten verbonden aan het verstrekken van een kopie van uw persoonlijke informatie.
Om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij een identificatiebewijs van u opvragen voordat de aangevraagde informatie wordt vrijgegeven.

Kwaliteit behouden van uw persoonlijke informatie
Het is belangrijk voor ons dat uw persoonlijke informatie up-to-date is. We zullen redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig, compleet en up-to-date is. Als u merkt dat de informatie die wij hebben niet up-to-date of niet juist is, verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zodat we onze dossiers kunnen bijwerken en kunnen garanderen dat we u hoogwaardige diensten kunnen blijven verlenen.

Actualisering van het beleid
Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen en is beschikbaar via onze website.

Klachten en vragen over het privacybeleid
Indien u vragen of klachten heeft over ons privacybeleid, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@sitmove.com.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat vanaf een website wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. In de meeste webbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies blokkeren en meldingen ontvangen voordat de cookies worden opgeslagen. Doordat verschillende webbrowsers op verschillende manieren functioneren, dient u de instructies van uw webbrowser te lezen voor meer informatie over deze functies.
Wij gebruiken cookies om ervaringen van bezoekers te optimaliseren en om de bezoekersaantallen op onze website te monitoren. Een belangrijke reden dat wij cookies gebruiken is dat wij uw opgeslagen voorkeuren bewaren alsmede het land dat u kiest wanneer u voor het eerst op onze bedrijfswebsite terecht komt.

Wat zijn cookies?
Zoals gebruikelijk bij vrijwel alle professionele websites, maakt ook deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden gedownload om uw gebruikservaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en waarom het soms nodig is om deze cookies te bewaren. Daarnaast zullen we met u delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. Dit kan er echter voor zorgen dat bepaalde elementen van onze website niet of niet goed werken.
Meer algemene informatie over cookies vindt u op de pagina van Wikipedia over HTTP Cookies.

Hoe gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies voor diverse doeleinden die hieronder worden genoemd. Helaas zijn er in veel gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder dat de functionaliteit en mogelijkheden die aan deze site zijn toegevoegd volledig worden uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om alle cookies ingeschakeld te laten als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het geval dat ze worden ingezet voor een dienst waar u gebruik van maakt.

Cookies uitschakelen
U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door de instellingen in uw browser aan te passen (ga naar 'Help' in uw browser om te zien hoe u dit kunt doen). Wees erop attent dat het uitschakelen van cookies van invloed zal zijn op de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies zal gewoonlijk als gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten en mogelijkheden op deze site niet werken. Het wordt daarom aanbevolen om de cookies niet uit te schakelen.

De cookies die wij gebruiken
Cookies gerelateerd aan nieuwsbrieven via e-mail
Deze site biedt nieuwsbrief- of e-maildiensten waarvoor u zich kunt aanmelden en er kunnen cookies worden gebruikt als herinnering of u al geregistreerd bent en of bepaalde notificaties getoond worden die alleen beschikbaar zouden kunnen zijn voor ingeschreven/niet-ingeschreven gebruikers.

Cookies voor onderzoek
Van tijd tot tijd bieden wij gebruikersonderzoeken en enquêtes aan om u interessante inzichten en nuttige hulpmiddelen te bieden of om onze gebruikersdatabase nauwkeuriger in kaart te brengen. Deze onderzoeken kunnen gebruik maken van cookies om te onthouden wie al heeft deelgenomen aan een onderzoek of om u nauwkeurige resultaten te verstrekken nadat u van pagina bent veranderd.

Cookies voor formulieren
Indien u gegevens toestuurt via een formulier zoals de formulieren op de contactpagina of reactieformulieren, kunnen er cookies worden ingeschakeld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies voor websitevoorkeuren
Voor een optimale gebruikerservaring op deze website bieden we u de mogelijkheid om uw voorkeuren in te stellen voor de manier waarop deze site wordt weergegeven wanneer u deze gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies inschakelen zodat deze informatie kan worden opgeroepen wanneer u gebruik maakt van een pagina die effect heeft op uw voorkeuren.

Cookies van derden
In enkele bijzondere gevallen maken wij ook gebruik van cookies die door betrouwbare derde partijen aan ons worden verstrekt. In het volgende deel wordt uitgebreid ingegaan op welke cookies van derden u op deze site kunt tegenkomen.
Deze site maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een van de meest gebruikte en betrouwbare analysetools die online beschikbaar zijn en helpen ons om inzicht te krijgen in de manier waarop u de site gebruikt en hoe we uw gebruikerservaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen volgen zoals de tijd die u op de site besteedt en de pagina's die u bezoekt, zodat we interessante content kunnen blijven creëren.
Voor meer informatie over cookies van Google Analytics kunt u terecht op de officiële site van Google Analytics.
Analyses van derden worden toegepast om het gebruik van deze website te volgen en te meten, zodat we interessante content kunnen blijven creëren. Deze cookies kunnen dingen volgen zoals de tijd die u op de site besteedt of pagina's die u bezoekt. Dit biedt ons inzicht in de manier waarop we de website voor u kunnen verbeteren.
Van tijd tot tijd testen wij nieuwe mogelijkheden en maken we kleine aanpassingen aan de manier waarop de site wordt getoond. Wanneer we nieuwe mogelijkheden testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een constante ervaring heeft op de site en dat we inzicht krijgen in de optimalisaties van de website die onze gebruikers het meest waarderen.
Omdat wij producten verkopen is het voor ons belangrijk om de statistieken inzichtelijk te hebben met betrekking tot het aantal bezoekers op onze site dat een aankoop doet en dit soort informatie zal dan ook door deze cookies worden gevolgd. Dit is belangrijk voor u, omdat dit betekent dat wij nauwkeurige commerciële voorspellingen kunnen maken waardoor we onze advertentie- en productkosten kunnen monitoren om zo de beste mogelijke prijs aan te bieden.
Diverse partners adverteren namens ons en door hun tracking cookies is het voor ons eenvoudig om te zien of klanten via een van onze partnersites op onze site terecht zijn gekomen, zodat we hen op een gepaste manier van een vergoeding kunnen voorzien. Indien van toepassing kunnen we onze aangesloten partners eventuele bonussen aanbieden die zij aan u verstrekken om een aankoop te doen.
Wij maken op deze website ook gebruik van social media-knoppen en/of plug-ins waardoor u op verschillende manieren koppelingen met uw sociale netwerk kunt maken. Om deze te laten functioneren, schakelen social media-sites zoals Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn en Twitter cookies in op onze website die gebruikt kunnen worden om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die zij voor verschillende doeleinden bewaren die in hun privacyverklaringen staan beschreven.

Meer informatie
Hopelijk is een en ander duidelijk geworden voor u en zoals eerder gezegd, is het over het algemeen beter om de cookies ingeschakeld te laten wanneer u er niet van zeker bent of u het nodig heeft of niet, voor het geval het samenhangt met de werking van een van de functies die u gebruikt op onze website.
Mocht u echter toch op zoek zijn naar meer informatie, neemt u dan contact met ons op via info@sitmove.com.

Correcte informatie
Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website correct en up-to-date is. Sit And Move B.V. behoudt zich het recht voor om informatie en productspecificaties die op de website staan op elk moment te wijzigen en biedt geen enkele garantie voor de juistheid hiervan. Sit And Move is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door fouten of onjuiste informatie op de website.

Websiteoptimalisatie
De website is geoptimaliseerd voor de meeste moderne webbrowsers. Enkele interactieve functies op de website maken gebruik van Flash, waarvoor de meest recente versie van Flash Player vereist is. Deze versie kan kosteloos worden gedownload via de website van Adobe Flash Player op www.adobe.com. Voor bepaalde downloads is Adobe Acrobat Reader vereist. Dit programma kan worden gedownload op www.adobe.com.