Would you like to load this website in English? Yes No

SIT AND MOVE™ ansvarsbegränsning

1. Godkännande av våra villkor
Genom att besöka webbplatsen SIT AND MOVE™ och titta på, ta del av eller på annat sätt använda en eller flera av de tjänster eller den information som skapats, samlats, sammanställts eller lagts upp på SIT AND MOVE, godkänner du dessa allmänna villkor. Om du inte godkänner våra villkor är ditt enda alternativ att inte besöka, titta på eller på annat sätt använda SIT AND MOVE:s tjänster. Du förstår, godkänner och bekräftar att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och SIT AND MOVE och att din användning av webbplatsen SIT AND MOVE betyder att du godkänner detta avtal till fullo.

2. Tillhandahållande av tjänster
Du godkänner och bekräftar att SIT AND MOVE har rätt att ändra, förbättra eller avbryta alla tjänster efter eget godtycke och utan att informera om detta, även om det betyder att du inte längre har tillgång till information som tjänsten innehöll. Dessutom godkänner du och bekräftar att SIT AND MOVE har rätt att tillhandahålla tjänster till dig via dotterbolag eller annan samarbetspartner.

3. Upphovsrätt
Du bekräftar och godkänner att SIT AND MOVE kan innehålla upphovsrättsskyddad och konfidentiell information, bland annat varumärken, tjänstemärken och patent som skyddas av immaterialrättslagstiftning och internationella immaterialrättsavtal. SIT AND MOVE ger dig rätt att se och göra en enda kopia av delar av innehållet för personligt, icke kommersiellt bruk offline. Vårt innehåll får inte säljas, reproduceras, eller distribueras utan skriftligt tillstånd från oss. Alla tredjeparts varumärken, servicemärken och logotyper är deras respektive ägares egendom. Alla andra rättigheter som inte uttryckligen ges i denna text förbehålles.

4. Om att lägga upp innehåll
Om du lägger upp innehåll på SIT AND MOVE ger du samtidigt SIT AND MOVE en oåterkallelig världsomspännande rätt att utan ersättning publicera, visa, ändra, distribuera och sprida innehållet i hela världen. Du bekräftar och garanterar att du har rätt att ge SIT AND MOVE den rättighet som beskrivs ovan.

5. Uppsägning av avtalet
Villkoren i detta avtal fortsätter att gälla under obegränsad tid till dess en av parterna, oavsett anledning, säger upp avtalet. De villkor som har obegränsad giltighet i tid påverkas inte av uppsägning av avtalet.

6. Friskrivning från garantier
Du förstår och godkänner att du använder SIT AND MOVE helt på egen risk och att vi erbjuder våra tjänster ”I befintligt skick” och ”Som de är tillgängliga”. SIT AND MOVE lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier, godkännanden eller förespeglingar av något slag vad gäller tillgängligheten till webbplatsen SIT AND MOVE, information, innehåll, material eller produkter. Detta ska bland annat innefatta underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för specifika ändamål och rättsgiltighet, och garantier att tillgången till eller användning av tjänsterna kommer att vara utan avbrott eller felfria eller att brister i tjänsterna kommer att åtgärdas.

7. Ansvarsbegränsning
Du förstår och godkänner att SIT AND MOVE och inga av dess dotterbolag eller andra partners ska på något sätt vara ansvariga för direkt, indirekt, oönskat, sekundärt skadestånd, eller straffskadestånd. Detta ska bland annat innefatta skada till följd av inkomstbortfall, verksamhetsavbrott, gott rykte eller goodwill, förlust av program eller information eller andra abstrakta förluster till följd av användning av eller otillgänglighet till tjänster, information eller permanent eller tillfälligt avbrott av sådana tjänster eller tillgång till information, eller förlust eller förstörelse av innehåll eller information, eller oförmåga att lagra innehåll eller information. Begränsningen ovan ska gälla oavsett om SIT AND MOVE har fått information om eller borde ha känt till att sådana skador är möjliga. I jurisdiktioner där exkludering eller begränsning av ansvar inte är tillåtet i lag ska SIT AND MOVE:s ansvar begränsas i så stor utsträckning som lagstiftningen gör det möjligt.

8. Externt innehåll
SIT AND MOVE kan inkludera hyperlänkar till tredje parts innehåll, reklam eller webbplatser. Du erkänner och godkänner att SIT AND MOVE inte är ansvarigt för, eller stöder någon marknadsföring, produkter eller tjänster som är tillgängliga från sådana resurser eller webbplatser som du kan nå via dessa tjänster. SIT AND MOVE har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och kan inte garantera att information som nås via externa länkar är tillförlitlig eller korrekt.

9. Ingen professionell rådgivning
SIT AND MOVE tillhandahåller professionell information (exempelvis medicinsk, juridisk eller ekonomisk) endast i informativt syfte, vilket inte ska betraktas som rådgivning. Ingen åtgärd ska vidtas baserat på någon information på SIT AND MOVE:s webbplats. Sök oberoende rådgivning av en person som är behörig och/eller kunnig på det aktuella området innan du agerar med stöd av någon åsikt, rekommendation eller information som uttrycks på denna webbplats.

10. Ingen medicinsk rådgivning
Webbplatsen SIT AND MOVE innehåller information som täcker många olika medicinska områden; men det finns absolut inga garantier att någon information som handlar om medicinska frågor är sanna, korrekta eller exakta. Den medicinska informationen som tillhandahålls i tjänsterna är av allmänt slag och kan aldrig ersätta professionell medicinsk undersökning, diagnos eller behandling. Kontakta alltid läkare eller annan behörig vårdgivare för råd om frågor du har med hänsyn till ditt medicinska tillstånd. Använd aldrig information på webbplatsen SIT AND MOVE för att förkasta medicinska råd och vänta aldrig med att söka läkare. SIT AND MOVE rekommenderar och stöder inga specifika tester, läkare, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan finnas på webbplatsen SIT AND MOVE.

11. Jurisdiktion
Du förstår och godkänner uttryckligen att följa den personliga och exklusiva jurisdiktionen inom domstolarna i det land, stat eller territorium som bestäms enhälligt av SIT AND MOVE för att lösa alla eventuella juridiska frågor som uppstår med stöd av detta avtal eller genom användning av webbplatsen SIT AND MOVE. Om den domstol som äger jurisdiktion avgör att något av villkoren i avtalet är ogiltigt ska detta villkor strykas ur de allmänna villkoren samtidigt som resten av de allmänna villkoren fortsätter att gälla.

12. Hela överenskommelsen
Du förstår och godkänner att villkoren ovan utgör hela den allmänna överenskommelsen mellan dig och SIT AND MOVE. Det kan finnas ytterligare Allmänna villkor som reglerar din användning, köp eller tillgång till, åtkomst till andra tjänster, dotterbolags tjänster eller innehåll eller material från tredje part.

13. Ändringar av villkoren
SIT AND MOVE förbehåller rätten att ändra dessa villkor då och då efter eget godtycke och utan att informera om detta. Ändringar i våra villkor gäller från det datum då de läggs upp och om du fortsätter använda SIT AND MOVE när Villkoren har ändrats betraktas det som ett godkännande av dessa nya villkor.