Would you like to load this website in English? Yes No

Sit And Move Integritetspolicy
Sit And Move B.V. har ett åtagande att tillhandahålla service av hög kvalitet och denna policy beskriver vårt ständiga åtagande till dig om hur vi hanterar din personliga information. Vår policy om hur personlig information används förändras regelbundet, läs dem därför igen nästa gång du använder vår webbplats.
Var är personlig information och hur samlar vi in den?
Personlig information är information eller en åsikt som avslöjar en individs identitet. Exempel på personlig information som vi samlar in är: namn, adresser, e-postadresser, telefon- och faxnummer.

Denna personliga information inhämtas på många olika sätt, exempelvis vid intervjuer, korrespondens, på telefon och fax, via e-post, via vår webbplats www.sitmove.com, och från tredje part. Vi kan inte ta ansvar för länkar på webbplatsen eller den policy som auktoriserad tredje part hanterar.

Vi skickar endast information och erbjudanden i marknadsföringssyfte till besökare som har begärt och godkänt att vi gör detta.

Vi samlar in personlig information om dig, primärt för att tillhandahålla våra tjänster, förmedla information till våra klienter och i marknadsföringssyfte. Vi kan också använda din personliga information till sekundära ändamål som är nära kopplade till det primära syftet, under omständigheter där du borde förvänta dig att informationen används på sådant sätt eller att den lämnas ut. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas från våra adress-/marknadsföringslistor genom att kontakta oss skriftligen eller genom att avbryta abonnemanget på vår webbplats.

Informationen används bara inom Sit And Move (och dess dotterbolag). Sit And Move sprider inte din personliga information till tredje part.

Vem ska jag kontakta?
Om du har angett personlig information och vill att vi inte längre lagrar denna information, mejla oss på info@sitmove.com.
Automatiskt insamlad information som inte går att koppla till en individ.
I vissa fall kan vi lagra information om dig eller som är av en allmän natur och som inte kan användas för att identifiera dig. Det kan exempelvis handla om vilken sorts webbläsare och operativsystem du använder.

Känslig information
Känslig information definieras i personuppgiftslagen som bland annat innehåller åsikter eller information om en persons ras eller etnicitet, politiska åsikter, medlemskap i en politisk organisation, religiös eller filosofisk livsåskådning, medlemskap i en fackförening eller annan yrkesorganisation, kriminell belastning eller hälsoinformation.

Vi använder endast känslig information i följande fall:

  • För det primära ändamål som det har inhämtats
  • För ett sekundärt ändamål som är direkt kopplat till det primära ändamålet
  • Med ditt godkännande, eller där så krävs, eller som har godkänts i lag.

Tredje part
Vi samlar bara in personlig information direkt från dig, om det är rimligt och praktiskt möjligt. Men under vissa omständigheter kan vi få information från tredje part. I detta fall vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att du får del av den information som tredje part har försett oss med.

Utlämnande av personlig information
Din personliga information kan offentliggöras vid en rad olika omständigheter, som bland annat:

  • Tredje part där du lämnar ditt samtycke till användning eller utlämnande; och
  • Om så krävs eller godkänns i lag.

Säkring av personlig information
Din personliga information lagras på ett sätt som ger ett rimligt skydd mot missbruk och förlust och från obehörig åtkomst, ändring eller utlämnande.
När din personliga information inte längre är nödvändig för det ändamål för vilken den inhämtades, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förstöra eller permanent anonymisera din personliga information. Men, det mesta av den personliga informationen är eller kommer att sparas i klientfiler som sparas av oss i högst 7 år.

Tillgång till din personliga information
Du har rätt, med vissa undantag, att ta del av den personliga information som vi har om dig och att uppdatera och/eller korrigera den. Om du vill få tillgång till din personliga information ska du kontakta oss skriftligen.
Sit And Move kommer inte att debitera någon avgift om du begär åtkomst, men vi kan komma att debitera en administrativ kostnad för att göra en kopia av din personliga information.

För att skydda din personliga information kan vi kräva att du identifierar dig innan vi lämnar ut den begärda informationen.

Att bibehålla kvaliteten på din personliga information
Det är viktigt för oss att din personliga information är aktuell. Vi tar rimliga steg för att säkerställa att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Om du anser att den information vi har är inaktuell eller felaktig, informera oss om detta så snart det är praktiskt möjligt så att vi kan uppdatera densamma och säkerställa att vi fortsatt kan ge dig service av hög kvalitet.

Policyuppdateringar
Denna policy kan ändras då och då och den är tillgänglig på vår webbplats.

Klagomål och frågor på integritetspolicyn
Om du har frågor om eller klagomål på vår integritetspolicy kontakta oss på info@sitmove.com

Cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar på besökarens dator. De flesta webbläsare gör det möjligt för dig att radera cookies från hårddisken, blockera och varna innan dessa cookies sparas. Läs instruktionerna till den webbläsare som du använder för att lära dig mer om dessa funktioner, webbläsare fungerar nämligen på olika sätt.

Vi använder cookies för att ge besökaren en så bra besöksupplevelse som möjligt och för att veta hur många användare som besöker webbplatsen. Ett viktigt skäl till att vi använder cookies är att spara information om dina datorinställningar och vilket land du väljer första gången du besöker webbplatsen.

Mer om cookies
Liksom de flesta professionella webbplatser använder denna webbplats cookies, vilket är mycket små filer som sparas på din dator för att förbättra besöksupplevelsen. På den här sidan beskriver vi vilket slags information dessa cookies samlar in, hur vi använder den och varför vi ibland måste spara cookies. Vi vill också informera om hur du förhindrar att cookies sparas på hårddisken, men tänk på att vissa funktioner på webbläsaren kan försämras eller blockeras om du gör detta.

Wikipedia-artikeln om HTTP Cookies innehåller mer allmän information om cookies.

Så här använder vi cookies
Vi använder cookies av de skäl som anges nedan. Tyvärr finns det i regel inga standardalternativ för att blockera cookies utan att stänga av de funktioner och egenskaper de skapar på webbplatsen. Vi rekommenderar att du accepterar alla cookies om du inte är säker på att du inte behöver dem eftersom de kan vara nödvändiga för en tjänst som du använder.

Blockera Cookies
Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare (se hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör detta). Tänk på att funktionerna i denna och många andra webbplatser som du besöker kan påverkas om du blockerar cookies. Om du blockerar cookies resulterar det i regel i att vissa funktioner och egenskaper på denna webbplats inte fungerar. Vi avråder därför från att du blockerar cookies.
 

Vi använder följande cookies

Cookies för e-post av nyhetsbrev
På denna webbplats kan du abonnera på nyhetsbrev eller e-post, och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan har registrerat dig och om vissa varningar ska visas som bara gäller användare som abonnerar/inte längre abonnerar.

Cookies för enkäter
Vi arrangerar då och då enkäter och utvärderingar för att kunna tillhandahålla intressant information, användbara verktyg eller för att förstå vår användarbas bättre. Dessa enkäter kan använda cookies för att förstå vem som redan har deltagit i en enkät eller för att leda dig rätt när du går vidare till nästa sida.

Cookies för formulär
När du lämnar uppgifter i ett formulär, såsom exempelvis på en kontaktsida eller i ett kommentarfält, kan webbplatsen placera cookies på hårddisken så att den minns din användarinformation för framtida korrespondens.
Inställningscookies

För att ge en positiv besöksupplevelse ger vi dig möjlighet att ställa in hur denna webbplats fungerar när du använder den. För att vi ska komma ihåg dina inställningar behöver vi placera cookies, så att vi har tillgång till denna information när du använder en sida som påverkas av dina inställningar.

Cookies från tredje part
I vissa särskilda fall använder vi också cookies som kommer från en tillförlitlig tredje part. I nästa avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part som kan komma att användas på denna webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics som är ett av de största och mest tillförlitliga analyslösningarna på nätet, som hjälper oss förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din besöksupplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som exempelvis hur lång tid du är på webbplatsen och vilka sidor du besöker så att vi fortsatt kan producera intressant innehåll.

Mer information om Google Analytics cookies finns på Google Analytics officiella webbplats.

redje parts analysverktyg används för att spåra och mäta användningen av webbplatsen så att vi kan fortsätta producera intressant innehåll. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du är på webbplatsen vilket hjälper oss att förbättra webbplatsen för dig.

Då och då testar vi nya funktioner och gör små ändringar i webbplatsens utseende och funktioner. När vi testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att webbplatsen är konsekvent under hela besöket, så att vi lär oss vilka optimeringar av webbplatsen som våra användare föredrar.
När vi säljer produkter är det viktigt för oss att förstå statistiken om hur många av besökarna på webbplatsen som gör ett köp och dessa cookies sparar denna typ av uppgifter. Det är viktigt för dig eftersom det betyder att vi kan göra noggrannare prognoser av verksamheten som gör det möjligt för oss att övervaka vår annonsering och produktomkostnader för att ge klienterna bästa möjliga pris.
Flera partners annonserar på våra vägnar och dotterbolagens spår-cookies ger oss möjligheten att se om våra kunder har kommit till webbplatsen via någon av dessa partnerwebbplatser så att vi kan notera detta och, om det är möjligt, säkerställa att våra dotterbolag kan tillhandahålla dig en eventuell bonus när du genomför ett köp.

Vi använder också skärmknappar till sociala medier och/eller plugins på webbplatsen så att du kan länka webbplatsen till sociala medier på olika sätt. För att de ska fungera placerar webbplatser från bland annat följande sociala medier: Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn och Twitter, cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de data som de sparar för olika ändamål, enligt beskrivningen i respektive integritetspolicy.

Mer information
Vi hoppas att informationen rätar ut frågetecken, och som vi tidigare nämnde, om du är osäker på om du behöver dessa, är det i regel bättre att tillåta användningen av cookies ifall de interagerar med några av de funktioner du använder på vår webbplats.
Men om du söker annan information än den som anges kan du kontakta oss på info@sitmove.com

Korrekt information
Det är vår strävan att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell. Sit And Move B.V. förbehåller rätten att när som helst ändra information och produktspecifikationer på webbplatsen, och ger inga garantier för att den är korrekt. Sit And Move tar inget ansvar för förlust, skada eller inkonsekvenser som orsakats av fel eller inkorrekt information på webbplatsen.

Optimering av webbplatsen
Webbplatsen är anpassad för de flesta moderna webbläsare. Några av webbplatsens interaktiva funktioner använder Flash, vilket kräver den senaste versionen av Flash Player. Den kan laddas ner gratis från webbplatsen Adobe Flash Player på www.adobe.com. Vissa nedladdningar kräver Adobe Acrobat Reader. Detta program kan laddas ned på www.adobe.com.