Would you like to load this website in English? Yes No
Design. Kvalitet. Enkelhet.
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Therapod X at work
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Therapod X Adjustment
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Therapod 3D Headrest
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Therapod Headrest Adjustment
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Cpod Adjustment System
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Cpod Ratchet adjustment
SAM's produkter ger stöd och befrämjar aktivt sittande. Produkterna är enkla och intuitiva att använda och konstruktionen bygger på beprövade vetenskapliga principer.
Science of SAM

Produkter från SAM